Analystjänster

Analystjänster

MFK AB kan hjälpa er med följande analystjänster:

  • Radonmätning
  • Legionellaprover
  • Vattenprover
  • Luft kvalitetsmätning