Ventilation

Ventilation

Service

MFK AB arbetar med löpande service, som exempelvis underhåll och reparation av fläktar/aggregat, samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor. Vi utför också besiktningar, injusteringar samt flödes- och energioptimering. Bland våra kunder finns främst beställare inom fastighetsbranschen, men även fastighetsbolag, fastighetsförvaltande bolag, industrier samt ventilations- och serviceföretag med inriktning mot fastighetsbranschen. MFK AB jobbar med både stor och små företag och erbjuder samma fina service till alla våra kunder.

Serviceavtal ventilation

MFK AB erbjuder ett smidigt sätt att sköta underhåll av ventilation genom möjligheten att teckna serviceavtal. Med ett serviceavtal behöver ni inte längre tänka på serviceintervall eller löpande underhåll av er ventilationsanläggning. När det är dags för service kontaktar MFK AB er och bestämmer tid för att utföra arbetet.

Serviceavtalet innebär även att vi lär känna er ventilationsanläggning och kommer med löpande förslag till förbättringsåtgärder. Ytterligare fördelar med att teckna serviceavtal för ventilation är att risken för oplanerade driftsstopp minimeras eftersom slitage och fel upptäcks i tid och kan åtgärdas. Vi jobbar i ett ordersystem där vi kan gå ned på komponentnivå där vi kan kan få ut rapporter på allt från återkommande fel på en viss komponent, till checklistor, AFF-ronderingar m.m. så våra kunder kan få ut fina och detaljerade rapporter tex vid driftmöte med kunden.

Ventilationsentreprenad

MFK AB är ett bolag som jobbar med fastighetsteknik där ventilationsentreprenader är ett av våra tjänsteområden. Inom MFK AB har vi gedigen erfarenhet av att genomföra både stora och små ventilationsentreprenader. Med en bred kompetens kan vi erbjuda rätt kvalitet och lösning.

Tveka inte att kontakta oss vid ny-, om- eller tillbyggnad av ventilationsanläggningar.